Frøbjerg-Orte Vuggestue er en sansemotorisk vuggestue. Det betyder, at vi har særlig fokus på barnets motoriske udvikling.

Det er meget vigtigt for det enkelte barn at have en god grundmotorik. Det at kunne sanse og bevæge sig hensigtsmæssigt, har stor betydnig for kvaliteten af at kunne trille, krybe, kravle, gå og løbe. Disse færdigheder kaldes grundlege og har stor betyding for barnets generelle udvikling.  

Det kræver en god kropsbevidsthed og en god balance at mestre egen krop, og derfor er vuggestuen indrettet med et læringsmiljø, der opfordrer, udvikler og støtter børnene i dette. Vi har gynger, balancebaner, bolde, madrasser, vipper mm.  Ved at give barnet lov til at lege og udforske egen krop, finder barnet sine egne muligheder og begrænsninger, f.eks.: Hvad kan jeg, kan jeg selv komme ned herfra? Derved opnår barnet sikkerhed i bevægelserne, gør ikke noget ”hovedkulds”, men øver ihærdigt i at mestre noget nyt.

Vuggestuen er en integeret del af Frøbjerg-Orte Friskole, Børnehave og Vuggestue, og samarbejdet på tværs af enhederne vægtes højt.  

Vuggestuen har egen indgang og er i hverdagen en selvstændig enhed med egne lokaler og egen personalegruppe.  Vuggestuen har adgang til Børnehavens gymnastiksal og kuglerum, som de meget gerne må gøre brug af i hverdagen.  Legepladsen er delt op i to, men må ligeledes bruges af alle efter aftale.

Hvorfor fokus på bevægelse?

Børn er fra naturens side i bevægelse. Barnet bevæger sig allerede i fostertilstanden, og efter fødslen modtager barnet dagligt en masse sanseindtryk, der får kroppen til at bevæge sig.

Billedligt talt er det som om, at barnet har myrer i sin krop, så det er faktisk vanskeligt for barnet ikke at være i bevægelse. Det kræver mere energi for det lille barn at kontrollere sin krop til ikke at være i bevægelse, end det kræver at bevæge den.

Når barnet begynder i vuggestue, udvikler barnet sig fortsat ved stimulation af muskelgrupper og sanser. Derfor er det vigtigt, at man har fokus på at støtte og udfordre barnet i dets motoriskeudvikling. En god grundmotorik gør, at barnet har lettere ved at udvikle et godt sprog, udvikle og indgå i gode sociale legerelationer og senere indlæirng udefra.

Legetøj

I Vuggestuen har vi som udgangspunkt ikke noget traditionelt legetøj. Dette er et bevidst valg, da vi ved at fjerne det, giver rum og plads til at tænke anderledes. Dette giver muligheder, som man ellers ikke ville få, hvis vi havde legetøj.
•    Uden legetøj er der bedre plads til bevægelse
•    Børnene viser hurtigere interesse for hinanden, når legetøjet ikke forstyrrer
•    Det kræver mere nærvær af medarbejderne, når der ikke er legetøj
•    Sundhedsplejersken fortæller, at smitterisikoen blandt børnene er betydelig mindre uden legetøj
•    Uden legetøj udfordres børns fantasi
•    Legetøj skaber støj

Vi har dog legetøj i et pædagogisk sigte. Dette vil ikke stå fremme til fri afbenyttelse, men blive brugt i strukturerede, voksenstyrede aktiviteter. Eks. bondegårdsdyr, store duploklodser, osv.