Vi vil gerne skabe en god brobygning mellem vuggetuen og børnehaven.

Overgangen fra vuggestue til børnehave bygger på et godt samarbejde mellem personalet, forældre og barn. Her tænker vi på en god information, hvor barnet er i centrum – hvor det er i sin udvikling. Formålet er at give barnet en optimal start i børnehaven.

Grundlaget for en tryg og udviklende overgang for barnet ligger i samarbejdet mellem vuggestue og børnehave.

Flere dele af vore praksis sigter på et samarbejde mellem vuggestue og børnehave og fungerer som forberedelse for vuggestuebørn til at starte i børnehave.

I vores daglige praksis er børnene fra vuggestuen og børnehaven samlet både i begyndelsen af dagen og som afslutning af dagen. På den måde vender børn, der er her tideligt eller sent naturligt
sig til både børnehaveafdelingen, dens personale og børnehavebørnene.

Vi har arrangementer hen over året, hvor vuggestue og børnehave er sammen.

I perioder hvor der er mange børn i vuggestuen, der er tæt på at fylde 3 år, kan personale fra vuggestuen gå i børnehaven og deltage i leg med børnene.

Overgang

Når et barn nærmer sig børnehavealderen, inviteres barnet løbende med i udvalgte aktiviteter i børnehaven sammen med yngste gruppe. Dette for, at skabe en tryghed og genkendelighed for barnet og for at danne relationer til den kommende børnegruppe i børnehaven inden opstart.

Det kommende børnehavebarn inviteres til at spiser madpakker oppe i børnehaven en del  gange i løbet af de sidste 14 dage inden opstart.  Han eller hun inviteres også til at deltage i formiddagssamlingen sammen med yngste gruppe (de 3-4 årige). Barnet medbringer selv en madpakke efter aftale med personalet

Derudover vil der være et overleveringmøde mellem personalet fra vuggestuen og personalet fra børnehaven, hvor informationer der til gavn for barnets udvikling vil blive videre givet.

Forældre inviteres til et lille informationsmøde af pædagogen på barnets kommende gruppe, med henblik på en rundvisning og informationer angående de praktiske forholde i børnehaven. Dette sker ca. 2-3 uger før opstart.

Der siges pænt farvel til barnet i vuggestuen. Der afholdes en lille afskedsfest for det kommende børnehavebarn. Denne holdes om formiddagen i forbindelse med formiddagsfrugt. Barnet må gerne dele ud hvis dette er et ønske (spørg personalet).