I Vuggestuen Løbebillerne arbejde vi med udgangspunkt i sansemotorik. Det vil sige, at vi har særligt fokus på de tre primære sanser, hvilke er medfødte sanser, også kalde de indre sanser.  Sanserne hedder:

  • Labyrintsansen (hovedbalancen)
  • Taktiksansen (følesansen)
  • Kinæstisisansen (muskel - og ledsansen)

Det er vigtigt for barnets motoriske udviking, at disse sanser er velstimulerede. Derudover har sanserne stor betydning for barnets generelle udvikling herunder sprogudvikling, barnets koncentrations- og indlæirngsevne samt trivsel.

Det er disse tre motoriske sanser, som sammen med vores øjne, sørger for en god balance i kroppen.

Hvad er labyrintsansen?

Sansen sidder i det indre øre og består af tre buegange, som ligger i tre planer:
Vandret, lodret og på skrå. (trille, gynge, kølbøtter)

Buegangene indeholder en tyk væske, og når hoved bevæges, bevæges væsken, og der går besked til hjernen om hovedets stilling. Det er vigtigt at vide, hvor ens hoved befinder sig, fordi hovedets bevægelser er ledende for kroppens bevægelser og gør, at vi kan stå oprejst og holde balancen.

Tegn på en understimuleret hovedbalance?

- Beskrivelse under udarbejdelse -

Hvordan stimuleres sansen?


- Beskrivelse under udarbejdelse -

Hvad er taktilsansen?

Taktilsansen - også kaldt følesansen - sidder overalt i huden

Tegn på en understilmuleret følesans?

- Beskrivelse under udarbejdelse -

Hvordan stimuleres sansen?

- Beskrivelse under udarbejdelse -

Hvad er kinæstesisansen?

Denne sans har betydning for barnets kropsfornemmelse, kropsbevidsthed og bevægelsespræcision. Sansen søger hele tiden for, at hjernen ved,  hvordan bevægelserne foregår.
Der sidder små følere i alle muskler, led og sener. Disse små følere sender løbende besked til hjernen om, hvilken position kroppen befinder sig i. En god muskel- og ledsans gør blandt andet, at kropppen er i stand til at regulere bevægelserne.

Det vil sige, at når barnet har en god kropsbevidsthed, kan det mestre egen krop. Er noget let eller tungt? Er mine arme strækte eller let bøjet osv.?

Tegn på en understimuleret muskel – og ledsans?

- Beskrivelse under udarbejdelse -

Hvordan stimuleres sansen?

- Beskrivelse under udarbejdelse -

Selvhjulpenhed

- Beskrivelse under udarbejdelse -

Barne – og læringssyn

- Beskrivelse under udarbejdelse -

Pædagogiske læreplaner

  • Sprog
  • Motorik og bevægelse
  • Natur
  • Sociale kompetencer
  • Kultur og kulturelle udtryksformer
  • Personlig udvikling