Vuggestuen har fire grundlæggende kendetegn, der former vores pædagogik:

  • Sansemotorik
  • Tryghed og nærvær
  • Naturoplevelser
  • Musik og bevægelse


Sansemotorik

Kolbøtter og svingturer giver gladere børn og en bedre selvtillid. Vuggestuens primære kendetegn er barnets grundmotoriske udvikling.

Vuggestuen er uden traditionelt legetøj, i stedet er vuggestuen indrettet med  gynger, bolde i alle størrelser, madrasser, balancebaner og flytbare borde, hvilket giver masser af plads til bevægelse.

Børn er født til at bevæge sig, det er faktisk svært for et barn at sidde stille, derfor må børnene gerne løbe, hoppe og springe, jo mere de sanser jo bedre udvikling.

Tryghed og nærvær

Tryghed og nærvær er to vigtige faktorer i barnets udvikling. De er med til at øge børnenes lyst til læring, lyst til at udforske omverdenen, som i sidste ende med til at styrke barnets udvikling.

Vi anerkender, ser og italesætter barnets følelser og behov, for derigennem at styrke barnets selvforståelse.  Vi vægter at være i børnehøjde for ad den vej at skabe tryghed og nærvær for det enkelte barn.    

Naturoplevelser

I naturen er der masser af muligheder for at bruge alle sanser hele året rundt.

Især skoven er et helt fantastisk sted for børn at udforske, opleve og erfare, hvilket er super godt for børnenes motoriskeudvikling. Derfor vægter vi at komme udenfor. Udenfor kan de føle, lugte, mærke, fornemme og se, og så bliver kroppen konstant udfordret, da natuens fire årstider byder på forskellige oplevelser. Leg på væltede træstammer, nedfaldne grene og blade, blødt/hårdt underlag og træstubbe.  I skoven udfordres vores fantasi og kreative sans, når vi bruger naturens redskaber til leg.

Musik og bevægelse

Gennem musik, sang og dans skaber vi rum for at udvikle barnets sprog og motorik. Rytme er i alt, hvad vi gør, derfor er musik en del af vores fokusområde.

Vi hører musik, vi spiller på trommer, vi leger med rasleæg og spiller guitar.  Musik er en integreret del af vores læringsmiljø og musikinstrumenter er altid tilgængelige for børnene.

Vi understøtter også børnenes bevægelser med sang og rytmer, for den vej igennem at styrke deres fornemmelse af egen krop og udvikling af deres koordinationsevner.